LKA v říjnu 2017

09. října 2017
09 Řij

V sobotu 7. října 2017 pokračovala Liberálně-konzervativní akademie dalšími dvěma přednáškovými bloky. Dopoledne vystoupil prof. Josef Šíma, Ph.D., rektor vysoké školy CEVRO Institut, který posluchače seznámil s klasickými liberálními ekonomickými teoriemi i jejich autory. Odpoledne pak bylo věnováno politologii. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. diskutoval s posluchači o významu a smyslu politiky, o rozličných přístupech k chápání politiky či o tom, jaké požadavky by měly být kladeny na osobu politika. Přednáška byla zakončena debatou na téma blížících se sněmovních voleb.